Про нас
Місія

Apple Consulting® (АС) переводить компанії на новий високий рівень оперування в ринку та на новий амбітний рівень фінансових результатів. Це відбувається за рахунок зміни бізнес-логіки і трансформації бізнес-моделі компанії.

«Доки ми робимо те, що ми робимо, ми будемо мати те, що маємо», – цей концентрат мудрості від Доктора Елі Голдратта, автора Теорії Обмежень (ТОС) заснований на переконанні пана Альберта Ейнштейна про те, що проблема, яка виникла на одному рівні свідомості, не може бути вирішена на тому ж самому рівні свідомості. Що це означає для нас: ми знаємо, що незадовільні результати організацій не можуть бути усунені в тій же системі координат і в тій же парадигмі, які до таких результатів її призвели. Компанії важливо переосмислити і змінити власні припущення і поведінку на ринку, а отже – правила, політики і процедури всередині.

Саме в цьому полягає Місія Apple Consulting® – допомагати організаціям усвідомлено змінюватися задля досягнення амбітних, стійких та довгострокових  фінансових результатів. Ми завжди допомагаємо компаніям більше заробляти, а не більше економити. Це два різних світи: перший не має обмежень, другий – впирається в обмеження в 5-10 відсотки і конкретні статті витрат.

Допомагаючи компаніям у їх вмінні конкурувати, збільшувати доходи, як наслідок – розширюватись та нарощувати робочі місця, ми переконані, що так досягаємо своєї Місії – сприяти поліпшенню економіки країни в цілому.

Apple Consulting® повністю розділяє 17 Цілей Сталого розвитку ООН 2030 та своєю роботою наближає Україну до виконання Цілі №8 «Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх» (“Decent Work and Economic growth”). Горді доєднатись до Глобального Договору ООН у 2020 році та ще більше фокусувати зусилля до виконанні Цілі №8.

 АС знає, що якщо все більше і більше компаній будуть:

  • дотримуватися логіки win-win;
  • будувати осмислені та ефективні бізнес-моделі;
  • поліпшувати систему в цілому, а не оптимізувати її на локальному рівні;
  • мати довіру до своїх співробітників і знати, що всі люди хороші. Часто саме закладені в систему правила гри утворюють негативну поведінку людей, а отже потрібно замінювати не людей, а замінювати правила функціонування системи,

… тоді наша країна, і всі ми будемо жити значно краще.

ТОВ «Епл Консалтинг»
вул. Велика Васильківська, 9/2,
бізнес-центр "Макулан", оф. 8,
01024, Україна, м. Київ
info@applecons.com.ua
Підписатися на розсилку

© ТОВ «Епл Консалтинг» -
2002-2024. Всі права захищені
Партнер ЕВА