Про нас
Кодекс етики

Кодекс етики Apple Consulting® висловлює стандарти професійної поведінки, які притаманні консультантам Apple Consulting® в їхніх взаєминах з потенційними та існуючими клієнтами, колегами та партнерами.

Професійне ставлення

Консультанти Apple Consulting® беруть на себе зобов’язання:

  • ставити інтереси існуючих та потенційних клієнтів вище власних;
  • зберігати незалежність думок і дій;
  • зберігати конфіденційність отриманої інформації про клієнта;
  • постійно підвищувати свій професійний рівень;
  • слідувати високим професійним стандартам управлінського консультування і постійно їх розвивати;
  • зберігати честь і гідність професії і дотримуватися високих стандартів особистої поведінки.

Основні зобов’язання перед клієнтами

1.1. Ми завжди ставимо інтереси клієнтів вище своїх і слідуємо їм чесно, компетентно і незалежно. Ми займаємо незалежну позицію і робимо все, щоб наші поради будувалися на підставі неупередженого розгляду всіх відповідних фактів і думок.

1.2. Ми охороняємо всю інформацію, що стосується бізнесу клієнта, зібрану при виконанні професійних обов’язків. Ми не використовуємо в особистих, фінансових або якихось інших інтересах матеріали або внутрішню інформацію, що потрапляє до нас в ході ділових відносин з клієнтами. Ми не надаємо можливості будь-кому іншому скористатися цим.

1.3. Ми не надаємо послуги конкурентам нашого клієнта. Тільки у виняткових випадках ми можемо розглянути можливість співпраці з конкуруючою компанією, якщо це будуть інші послуги і якщо наш існуючий і майбутній клієнт дадуть на це згоду.

1.4. Ми інформуємо клієнтів про всі наші зв’язки, обставини або інтереси, які можуть вплинути на наше судження чи об’єктивність наших послуг.

Угода з клієнтом

2.1. Ми приймаємо тільки завдання, що відповідають нашій кваліфікації, які, на нашу думку, можуть принести реальну вигоду клієнтам. Ми надаємо фахівців, які досить кваліфіковані, щоб ефективно проаналізувати проблеми і вирішити завдання клієнта.

2.2. Ми не беремось за виконання завдань, які ми не в змозі ефективно реалізувати для клієнта.

2.3. Перш ніж прийняти завдання, ми збираємо і детально обговорюємо з потенційним клієнтом стільки фактів, скільки необхідно для повного дослідження і розуміння проблеми. Попереднє дослідження проводиться конфіденційно за обставин і на умовах, обумовлених консультантом і потенційним клієнтом.

2.4. Ми завжди надаємо письмові проектні пропозиції, що розкривають завдання і цілі проекту, сутність, зміст, терміни та виконавців робіт, а також вартість і її обґрунтування. Ми обговорюємо з клієнтом всі можливі зміни в завданні і отримуємо згоду на ці зміни перш, ніж приступаємо до робіт, і, якщо тільки обставини не роблять це зайвим, ми підтверджуємо всі пропоновані зміни письмово.

2.5. Ми підходимо до виконання кожного завдання на індивідуальній основі і розробляємо рекомендації, які враховують специфічні ситуації та умови ведення бізнесу клієнта. Наша мета – надати кожному клієнту практичні і реалістичні рішення, які можна швидко і ефективно впровадити. Наші професійні співробітники готові сприяти у впровадженні схвалених та прийнятих рішень.

2.6. Ми не обслуговуємо клієнта за обставин або умовах, які можуть вплинути на нашу об’єктивність, незалежність або неупередженість; ми залишаємо за собою право відмовитися від завдання, якщо обставини, що знаходяться поза зоною нашого контролю, почнуть перешкоджати успішному виконанню завдання.

2.7. Ми знайомимо співробітників клієнта з застосовуваними принципами, методами і технікою роботи, з тим, щоб запропоновані або запроваджені удосконалення можна було правильно використовувати і розвивати після завершення спільного проекту.

2.8. Після закінчення робіт, ми не забуваємо про проблеми й завдання наших клієнтів і пам’ятаємо про роботу, яка була зроблена для їх вирішення. Для цього ми зберігаємо відповідні звіти, які клієнт може запитати при необхідності відновлення інформації. Вся документація по клієнтам захищена від несанкціонованого доступу.

2.9. Ми не приймаємо на себе виконання завдання для клієнта, якщо він у цей момент обслуговується іншою фірмою, що займається управлінським консультуванням, якщо тільки не отримуємо переконливі докази, що протиріччя між двома зобов’язаннями усвідомлено і схвалено клієнтом. Ми не намагаємося витіснити іншу фірму або індивідуального консультанта, що займаються управлінським консультуванням, маючи відомості про угоду, укладену клієнтом з іншим консультантом, якщо тільки не отримуємо переконливих доказів, що клієнту відомо про можливе протиріччі між двома угодами.

2.10. Ми не переглядаємо роботу іншої фірми або індивідуального консультанта, що займаються управлінським консультуванням, яка виконана для того ж клієнта, якщо тільки робота, яка є предметом перегляду, не завершена або перервана. Однак, навіть у цьому випадку, з простої ввічливості ми повідомляємо консультуючу фірму або консультанта, що робота переглядається, за умови, що клієнт дає на це свою згоду.

ТОВ «Епл Консалтинг»
вул. Велика Васильківська, 9/2,
бізнес-центр "Макулан", оф. 8,
01024, Україна, м. Київ
info@applecons.com.ua
Підписатися на розсилку

© ТОВ «Епл Консалтинг» -
2002-2024. Всі права захищені
Партнер ЕВА